Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

Văn nghệ tổng kết Năm học 2016 - 2017