Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Phượng Sơn

Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
mnphuongsonlng@gmail.com