Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
 06/04/21  Hoạt động chuyên môn  720
Trường mầm non Phượng Sơn tổ chức thi GVG cấp trường chu kỳ 2020-2021 phần thi thuyết trình!
 06/04/21  Kỹ năng sống  33
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 4-5 TUỔI
 06/04/21  Hoạt động chuyên môn  68
Trường Mầm non Phượng Sơn tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh Sởi- RUBELA