Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Mai Thị Thùy Ngân
Họ và tên Mai Thị Thùy Ngân
Ngày tháng năm sinh 10/05/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Trường MN Phượng Sơn
Điện thoại 0918817563
Email Mainganlng83@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn
Thành tích

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở