Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thi
Họ và tên Nguyễn Thị Thi
Ngày tháng năm sinh 10/12/1975
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Trường Mầm non Phượng Sơn
Điện thoại 0978566211
Email thinguyen1975@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách chung
Thành tích

CHiến sĩ thi đua cấp cơ sở