Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Hồng
Họ và tên Vũ Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 10/02/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Nuôi dưỡng
Địa chỉ Trường Mầm non Phượng Sơn
Điện thoại 0357632818
Email vuhongmntanson@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trác nuôi dưỡng