Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
 • Vũ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0357632818
  • Email:
   vuhongmntanson@gmail.com
 • Mai Thị Thùy Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918817563
  • Email:
   Mainganlng83@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978566211
  • Email:
   thinguyen1975@gmail.com