Địa chỉ: Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
 01/10/20  Công khai  89
Trường Mầm non Phượng Sơn,  huyện Lục Ngạn,  tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số: 182/QĐ-SGD ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Bắc (nay là tỉnh bắc Giang). Trường đóng chân tại Thôn Kim 2, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm huyện ...